Savaş MUTLU, Dr. Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı

Savaş MUTLU

İletişim Bilgileri

Telefon:8895
Telefon:8895
Ofis:3080
Bağlı Olduğu Bölüm:Havacılık Yönetimi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İşletme Hacettepe Üniversitesi 2012
Yüksek Lisans İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Gazi Üniversitesi 2004
Yüksek Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994
Lisans İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Anadolu Üniversitesi 1999
Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Deniz Harp Okulu 1986


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Eylül 2015


Araştırma Konuları

Havacılık yönetimi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, örgüt kuramı, stratejik yönetim, girişimcilik.


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Mutlu.S (2003), Esnek Çalışma Uygulamalarında Elektronik İletişim Sistemleri, Milli Produktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2, s.83-96.

Mutlu, S (1995), Lazer Sistemleri, Deniz Kuvvetleri Dergisi, 564, s.73-75.

Mutlu, S (1994), Kızılötesi Elektro-Optik Sistemler, Deniz Kuvvetleri Dergisi, 561, s.83-87

Mutlu, S. (1994), Ufuk Ötesi Radarlar, Silahlı Kuvvetler Dergisi, 342, s.101-103

Mutlu, S. (1994), Küresel Mevki Koyma Sistemi (GPS), Deniz Kuvvetleri Dergisi, 560, s.97-99.

Uluslararası Konferans Bildirileri

Mutlu, S. ve Boz, A. (2013), Tradition to Innovation: Simit Sarayi Case, International Days of Statistics and Economics, University of Economics Prague ve ESC Rennes International School of Business, Prag, Çek Cumhuriyeti

Mutlu, S. ve Ergeneli, A. (2012), Extended Technology Acceptance Model and the Effects of Espoused National Cultural Values on Electronic-Mail Acceptance: An Application in a Turkish Iron and Steel Company, International Scientific Conference (Practice and Research in Private and Public Sector – 2012), Mykolas Romeris Universitesi, Vilnius,Litvanya

Ulusal Konferans Bildirileri

Mutlu, Savaş. Cesur, Anıl (2017), Havayolu Bagaj Takibinde Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Teknolojisi Kullanımı, 4. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT) 2017, İzmir

Mutlu, S. ve Leblebici, Ö. (2014), İş-Aile Yayılımı Boyutlarının İş Doyumu Üzerindeki Etkileri: Evli Kamu Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, 2 nci Örgütsel Davranış Kongresi, Melikşah Üniversitesi, Kayseri

Efeoğlu, E. ve Mutlu, S. (2013), Örgütlerde E-Posta Kullanımının Teknoloji kabulu ve Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Bağlamında Değerlendirilmesi: Bir Devlet Bankasının Adana Şubelerinde örnek Uygulama, 1 nci Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Çağlar, İ. ve Mutlu, S. (2005), Örgütsel Çatışmaların Yönetilmesinde Bilgi Teknolojileri, 13 ncü Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Kitapta Bölüm

Mutlu, S. (2014), İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Genel, Teknik ve Etkili İletişim

Mutlu, S. (2014), Etkili İletişimde Çatışma Yönetimi, Genel, Teknik ve Etkili İletişim

Makaleler

Boz Semerci, A. ve Mutlu, S. (2016), Türk Geleneksel Yiyecek Endüstrisinde Girişimsel Fırsatların İncelenmesi: Simit Sarayı Örnek Olayı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2 (11), pp. 140-174

Leblebici, Ö. ve Mutlu, S. (2014), Türkiye'de Kamu Sağlık Çalışanlarının İş Doyumlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı Bağlamında İncelenmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 16 (3), s.48-63

Mutlu, S. ve Efeoğlu, E. (2013), Evaluation of E-Mail Usage by Extended Technology Acceptance Model, International Review of Management and Marketing, 3(3), s.112-121

Mutlu, S. ve Ergeneli, A. (2012), lectronic Mail Acceptance Evaluation By Extended Technology Acceptance Model and Moderation Effects of Espoused National Cultural Values Between Subjective Norm and Usage Intention, Intellectual Economics, s.7-28, 6(2)

Güney, S. ve Mutlu, S. (2008), Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(1), s.85-103