İzay Reyhanoğlu, Araş. Gör.

İzay Reyhanoğlu

İletişim Bilgileri

Telefon:8887
Ofis:3084
Bağlı Olduğu Bölüm:Havacılık Yönetimi