Meltem Eryılmaz, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi

Meltem Eryılmaz

İletişim Bilgileri

Telefon:8346
Ofis:Z-09
Bağlı Olduğu Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
http://www.atilim.edu.tr/~meltem
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ankara Üniversitesi 2012
Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Atılım Üniversitesi 2008
Lisans İstatistik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent 2014


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

M.Karakaya, M.Eryılmaz, U.Ceyhan (2018), Analyzing Students’ Academic Success in Pre-requisite Course Chains: A Case Study in Turkey, International Journal of Engineering Education IJEE Vol. 34, No. 2(A), pp. 1–7,(Accepted)

Eryılmaz Meltem , Simsek Nurettin (2014), The Evaluation of Students’ Academic Achievements in Adaptive Environments, Education and Science, 39, 173

Diğer Hakemli Dergiler

Meltem Eryılmaz, Murat Karakaya (2018), Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Sosyal Medya Kullanımının Öğrenci Doyumu Üzerine Etkisi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), ISSN: 1305-020

Khalid Al-Khafaji, Meltem Eryılmaz (2017), T.R.P Mechanism to Secure E-learning Information that Shared with Cloud Storage, British Journal of Applied Science&Technology, Vol18(6)

Meltem Eryılmaz, Idil Kılıç (2017), A New Computer Programming Course Enriched With Advanced Technologies, International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineering (IJFRSCE), Volume 3 Issue 10 , pp. 07 – 11

Meltem Eryılmaz, Aisha Ahmed (2017), An Adaptive Teaching Model For Flipped Classroom, Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC), July 2017 Volume 5 Issue 7.

Eryılmaz Meltem (2015), The Effectiveness of Blended Learning Environments, Contemporary Issues in Education Research, London

M. Sahinoglu, C. Kelsoe, S. Morton and M. Eryilmaz (2014), Quantitative metrics to assess and manage national cyber security risk using risk meter software, International Journal of Computer Theory and Engineering (IJCITAE), vol. 8, no. 2, 83-98

M. Sahinoglu, P. Vasudev, S. Morton and M. Eryilmaz (2014), Bank customer service risk: quantitative risk assessment and management, International Journal of Computer Theory and Engineering (IJCITAE), vol. 8, no. 2, 99-107

Eryılmaz Meltem (2012), Uyarlanabilir İçerik ve Uyarlanabilir Gezinmenin Öğrenci Doyumu ve Bilişsel Yüke Etkileri, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 20

Uluslararası Konferans Bildirileri

Meltem Eryılmaz, Aslı Numanoğlu Genç (2018), Clustering Moodle User Data: A Case Study, The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI) , Budapeşte Macaristan

Aslı Numanoğlu Genç, Meltem Eryılmaz (2018), Impact of Technology Based Learning Environment on Student Performance in a Civil Engineering Course, The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI) , Budapeşte Macaristan

Meltem Eryılmaz (2017), Effects of adaptive approaches on Flipped Learning Environments, International Teacher Education Conference-ITEC, Harvard University, Cambridge, USA

Afaf Adabashi, Meltem Eryılmaz (2017), A Review of Human Face Recognition Based on Fuzzy Logic Techniques, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017), conference e-book, Antalya

Murat Karakaya, Meltem Eryilmaz, Atila Bostan (2017), Predicting Student Success according to Online Activities in a Blended Course using Artificial Neural Networks,, The Fifth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications (ISEAIA 2017), Girne American University, , Girne, North Cyprus

Khalid Al-Khafaji, Meltem Eryılmaz (2017), Auditor Technology and Privacy Control to Secure e-Learning Information on Cloud Storage, ISTANBUL INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROGRESS IN APPLIED SCIENCE 2017 - ICPAS 2017, İstanbul

Meltem Eryılmaz, Aisha Ahmed (2016), Adaptive Technologies for Flipped Learning, 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation October 24-26, 2016, İstanbul, TURKEY

Eryılmaz Meltem (2015), Flipped Classroom and Cognitive Load, ICEFIC 2015- International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13-15 May 2015, Ankara

Şimşek Nurettin, Eryılmaz Meltem (2015), Uyarlanabilir Öğrenme Araştırmalarının Yöntem ve Sonuçlarına İlişkin Eleştirel Bir Okuma, ICITS 2015- 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 20-22 May 2015, Afyonkarahisar

Meltem Eryılmaz (2015), On the Measurement of Cognitive Load in a Flipped Learning Environment, ISER 8th International Conference on Education and Social Science, ISBN-978-93-85832-10-9, 81

Eryılmaz Meltem (2015), The Effectiveness of Blended Learning Environments, International Business & Education Conference, June 2015, London, United Kingdom

Sahinoglu M., Stockton S, Morton S., Vasudev P., Eryilmaz M. (2014), Metrics to Assess and Manage Software Application Security Risk, WORLDCOMP'14, Las Vegas, SAM9711

Sahinoglu M.,Stockton S.,Morton S.,Barclay R.,Eryilmaz M. (2014), Assesing Digital Forensics Risk: A METRIC SURVEY APPROACH, SDPS 2014, The 19 th International Conference on Transformative Science, Engineering Business and Social Innovation, Malaysia

Eryılmaz M. (2011), Impact of Hypermedia on Academic Achievement of Students by Using Adaptive Presentation and Adaptive Navigation” , E-Learn 2011-World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Honolulu, Hawaii, USA

Ulusal Konferans Bildirileri

Meltem Eryılmaz (2017), Sosyal Medyanın e-Öğrenmedeki Rolü, TBD 34. Bilişim Kurultayı,Bildiriler Kitabı tam metin

Meltem Eryılmaz (2016), Öğrenci Merkezli Dönüştürülmüş Sınıfın Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi, Eğitim Teknolojileri Zirvesi Bildiriler Kitabı, Ankara

Eryılmaz Meltem, Genç Aslı (2016), İnşaat Mühendisliği Eğitimi'nde e-Öğrenme'ye Bakış, 3.İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara

Genç Aslı, Eryılmaz Meltem, Şahin Burak (2016), İnşaat Mühendisliği'nde Uzaktan Eğitim:'Moodle ile örnek bir ders çalışması', 3.İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Eryılmaz M. (2015), Uyarlanabilir Öğrenme Tekniklerinin Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, TBD 32.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, Ankara, ISBN:978-9944-5291-9-8, 81

Eryılmaz M. (2013), Uyarlanabilir İçerik ve Uyarlanabilir Gezinme Kullanılan Hiper Ortamların Tasarımı ve Uygulama Örnekleri, Bireysel Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme Semineri

Kitapta Bölüm

Eryılmaz M. (2016), INFORMATICS. INNOVATIVE TEACHING APPROACHES, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca

Sezer N., Tokdemir G.,Emiroğlu B., Eryılmaz M. (2004), Computer and Information Systems Laboratory Manual, Atılım University Publications

Kitaplar

Eryılmaz M. (2008), Integrated Office e_book for Distance Learning

Makaleler

Eryılmaz M. (2017), Düşünce Dil ve Öğrenme Üzerine, Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi

Eryılmaz M. (2016), Sizin Öğrenme Stiliniz Hangisi?, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi

Eryılmaz M. (2016), Yapay zeka ve e-öğrenme ortamları, Cumhuriyet Herkese Bilim Teknoloji Dergisi

Eryılmaz M. (2015), Liderlik gelişiminde teknoloji tabanlı öğrenmenin rolü, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi

Eryılmaz M. (2014), E-Öğrenmeden B-Öğrenmeye Geçiş: Flip Class, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi

Eryılmaz M. (2013), E-Öğrenmede Uyarlanabilir Yaklaşımlar Bilişsel Yüklenmeyi Azaltır mı?, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi

Eryılmaz M. (2012), Uyarlanabilir Öğrenme ve Kullanıcı Memnuniyeti, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1340

Eryılmaz M. (2011), Uyarlanabilir Hiperortam Sistemleri, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi