İş Olanakları

Sivil havacılık sektörü, teknolojik açıdan hızla gelişen, faaliyetler açısından ise dünyada en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de bu dinamik sektörün 10-15 yılda 2-3 katına yakın büyümesi beklenmektedir. Sürekli yeni havalimanları yapılmakta, mevcutlar geliştirilmekte, hava yolu şirketlerimiz de filo ve uçuş sayıları olarak büyümektedir. Bu bağlamda, sektörün temel havacılık bilgilerine vakıf yetişmiş personele olan ihtiyacı her gün daha da fazla hissedilmektedir.
 
Mezunlarımız, havaalanı ve terminal işletmecilerinde, hava yolu şirketlerinde, havaalanı yer hizmetleri kuruluşlarında ve sektörle ilgil faaliyet gösteren yolcu ve uçak işletmeciliğine doğrudan ve dolaylı destek veren tüm kamu ve özel işletmelerde görev yapabilecekleridir.