NATO BİLİM VE TEKNOLOJİ ORGANİZASYONU SİSTEM ANALİZİ VE ARAŞTIRMALAR PANEL ÜYELİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology Organization-STO) bünyesinde faaliyet gösteren Sistem Analizi ve Araştırmalar (System Analysis and Studies-SAS) Paneli’ne, Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil’i, Türkiye Sanayi ve Üniversite temsilcisi olarak atama talebi, üniversitemiz tarafından da uygun görülmüş, anılan şahsın 2011 yılı MSB.lığı tarafından SAS Panel Üyesi olarak ataması gerçekleştirilmiştir. Anılan panelde halen Panel Üyesi olarak görev yapan Dr.ÖZKİL, 2012-2014 yılları arasında Panl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.      

 

NATO BİLİM VE TEKNOLOJİ ORGANİZASYONU SİSTEM ANALİZİ VE ARAŞTIRMALAR PANELİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYELİĞİ  

 

Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli bünyesinde Siber Savunma Yönetimi konusunda ciddi oyun geliştirilmesi kapsamında bir çalışma grubu kurulmasına ilişkin Dr.Altan ÖZKİL tarafından yapılan girişimler sonucunda Türkiye liderliğinde, ABD, Almanya, Hollanda, Estonya ve İsveç’in katılımı ile SAS ET-DB “Gamification of Cyber Defence/Resilience Management”  Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu faaliyetlerine 31 Mayıs-02 Haziran 2016 tarihlerinde ilk toplantılarını yaparak başlamıştır.