Genel Bilgi

Son yıllarda, sivil hava ulaşım faaliyetleri dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte, diğer ulaşım sektörleri içindeki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu hızlı gelişmeler, sivil havacılık sektörünün hayati unsurları olan, hem temel havacılık hem de işletme/yönetim eğitimi almış personel ihtiyacını da artırmakta, sektörün gelişiminin önünü açacak gençlerin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Uluslararası kuruluşlar ve önemli hava aracı üreticileri yaptıkları tahmin çalımalarında, geçmiş dönemlerde her 15 yılda bir iki katına ulaşan yolcu ve yük taşımacılığındaki artışın yıllık ortalama %5’ler seviyesinde devam edeceğini ve dünyadaki mevcut havaaracı sayısının önümüzdeki 20 yıl içerisinde iki katına çıkacağını öngörmektedirler.
 
1950’li yıllarda 100 milyon civarında olan hava yolu yolcu sayısı, 1970’li yıllarda 1 milyara, bugün ise 3.1 milyara ulaşmıştır. Dünyada, son on yılda, yıllık ortalama %5’e yakın artış yaşanmıştır. Ülkemizde ise, dünya ortalamalarının çok üzerinde, yıllık %15’lere varan artış oranı ile 2015 yılı sonunda yılda181.4 milyon yolcuya ulaşılmıştır. Sektördeki istihdam da buna bağlı olarak 2003 yılında 65 bin civarında iken,2014 yılı sonu itibari ile 187 bini aşmıştır. Türkiye, sivil havacılık sektörü sadece yolcu-yük taşımacılığında değil, havalimanı ve terminal işletmeciliği ile hava aracı bakım hizmetlerinde de bölgesel merkez konumuna yerleşmektedir.
 
Havacılık Yönetimi Bölümü, dünyada ve ülkemizde hızlı bir gelişme yaşanan sivil hava ulaşımının ihtiyacı olan yetişmiş personel ve yönetici ihtiyacına katkı sağlamak üzere 2011 yılında öğrenci alımına başlamış ve ilk mezunlarını 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında vermiştir.
 
Havacılık Yönetimi Bölümünde, temel havacılık ve işletme bilgisiyle donatılmış, iyi derecede İngilizce bilen, havacılık güvenliğini ön planda tutan, yüksek teknoloji uygulamalarına hazır, yeniliklere açık, kendini sürekli geliştirebilecek, kısa sürede mevcut sistemlere uyum sağlayabilecek, yaratıcı ve takım çalışmasına yatkın gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
 
İngilizce hazırlık sınıfı sonrasında, 4 yıl süreli eğitim programı, temel havacılık kapsamında hava aracı/uçuş bilgileri, havalimanı ve terminal işletmeciliği, havalimanı yer hizmetleri (uçak-yolcu), havacılık hukuku, havacılık emniyeti; havacılık yönetimi eğitimi kapsamında, işletme, ekonomi, bilgisayar, iletişim ve insan kaynakları üzerinde yoğunlaşmıştır. İngilizce eğitimi, havacılık İngilizcesi dâhil lisans dönemi boyunca sürmektedir.
 
Eğitimlerimiz, gerçek uygulamalar ile desteklenmekte, öğrencilerimizin iş hayatına hızlı uyum ve başarı bağlamında 40 gün staj yapmaları gerekmektedir. Ayrıca Erasmus+ Programı kapsamında başarılı öğrencilerimize bir yarıyılı yurtdışında okuma olanağı sağlanmaktadır.