Amaç

Havacılık Yönetimi Bölümü, sivil havacılık sektöründe duyulan ihtiyaçtan hareketle, sivil hava ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren havaalanı ve terminal işleticileri er hizmetleri kuruluşları vehava yolları ile diğer havacılık işletmelerine yönelik yabancı dil bilen, ileri teknolojiyi kullanan, kendini sürekli yenileyebilen, bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde görev yapabilecek   yönetici adayı elemanlar yetiştirmek üzere kurulmuştur.
 
Bölüm faaliyetleri, öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar ve projeler ile sivil havacılık gelişimine katkı sağlamayı da hedeflemektedir.