Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Teknik Seçmeli Dersler

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

APM209 - İşletme İçin Hava Aracının Temelleri
Hava Aracı Sınıflandırması, Motor Sınıflandırması, Ağırlık Dağılımı, Kanat Yükü, Kaldırma Kuvveti, Sürükleme Kuvvet, Sürükleme Katsayıları, Sürükleme Grafiği ve Kaldırma Kuvveti, Manevra, Yük Faktörü, Dönüş Oranı, Hava Aracı Dönüş Yarıçapı, Turbojet Motorlar, Turbofan Motorlar, Piston Prop ve Turbo Prop Motorlar

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal,Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konsept ve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA,Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığı: Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları

AVM102 - Hava Taşımacılığı
Hava Taşımacılığı Endüstrisi, Hava Taşımacılığı Organizasyonları, Hava Taşımacılığı Kuralları, Havayolu Yolcu Pazarlaması, Havayolu Fiyatlaması, Hava Kargo, Filo Planlaması, Havayolu İş İlişkileri

AVM103 - Havacılık Yönetimi İçin İşletmeye Giriş
İşletmenin temelleri, küresel işletme, küçük işletme, işletme çeşitleri, işletmenin fonksyionları, yönetim işlev ve yetileri, örgüt takım çalışması ve iletişim bilgi teknolojileri.

AVM104 - Sivil Havacılık İçin Yönetime Giriş
Yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, operasyon yönetimi,insan kaynakları yönetimi, pazarlama,muhasebe ve finans konuları.

AVM105 - Havacılık Yönetimi İçin İktisada Giriş I
Ekonomi ve ekonomik nedensellik, talep, arz, piyasa fiyatı, monopol ve tam rekabet, oligopol, seçilmiş mikro ekonomik problemler, kaynak dağılımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü.

AVM106 - Havacılık Yönetimi İçin İktisada Giriş II
Milli gelir, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramlar, para ve bankacılığının rolü, para ve mali politikaları, modern toplumun karşılaştığı ekonomik problemlerin analizi için kavramsal araçlar.

AVM201 - Havaalanı ve Havaalanı Donanımı
Havalimanları, Havalimanı Sistemleri, Havalimanı Bileşenleri, Havalimanı Organizasyonu, Havalimanlarında Operasyonel ve Finansal Yönetim, Havalimanı Kamu İdaresi

AVM202 - Havayolu Yönetimi
Havayolu Planlama Süreçleri, Havayolu Ekonomisi, Havayolunda Operasyonel Maliyetler ve Verimlilik, Havayolu Çizelgelemesi, Filo, Havayolu Gelir Yönetimi, Havayolunda Fiyatlama Yapıları ve Stratejileri

AVM203 - Sivil Havacılık İçin Muhasebe İlkeleri
Muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının kayıtları.

AVM205 - Ramp ve Yolcu Hizmetleri
Yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, dengenin önemi, yük ve denge formunun hazırlanma şekli, yükleme sınırlamaları, yolcu hizmetleri, havacılık terminolojisi, uçuş detayları, biletleme, check-in çeşitleri

AVM206 - Lojistik
Lojistiğin Tanımı ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, Lojistik Sistemleri Fonksiyonları, Üretim kontrol, stok, depolama, taşıma, malzeme taşıma, sipariş işleme, bilgi işleme, tedarik. Lojistik sisteminin firma çevresiyle, firmanın diğer fonksiyonlarıyla ve bir bütün olarak toplumla ilişkisi

AVM207 - Uçuş Operasyonları
Uçak yükleme ve denge prensipleri, uçağın güvenli bir şekilde yüklenmesinin planlanması, temel aerodinamik, yükleme ve denge formu, mesajlar ve haberleşme, NOTAM, Slot yönetimi, permi ve uçuş planı.

AVM208 - Meteoroloji
Atmosfer tabakaları, sıcaklık, ısı, nem, basınç ve yoğunluk kavramları, bulutların sınıflandırılması, buzlanma, oraj ve türbülans kavramları.

AVM210 - Sivil Havacılık İçin Örgütsel Davranış
Örgütsel davranışa dair temel kavramlar, kişilik ve tutum, algı, problem çözme ve öğrenme, iş motivasyonu ve motivasyonu arttırma yöntemleri, iş stresi ve stres yönetimi, grup dinamiği ve takım çalışması, liderlik, çatışma ve uzlaşma, örgüt kültürü, iş ve örgüt dizaynı, örgütsel karar verme, örgütsel değişim süreci, kariyer planlama.

AVM212 - Havacılık Güvenliği ve Emniyeti
Havacılık emniyeti için sistem yaklaşımı, havacılık emniyetini tehlikeye sokan faktörler, havacılıkta emniyet yönetim sistemi, risk değerleme, risk yönetimi, kalite kontrol ve güvence sistemi, havaalanı terminal ve uçuş hattı tesisleri, havaalanı güvenlik sahaları, havaalanı güvenliğini etkileyen yeni gelişmeler.

AVM214 - Havacılık Mevzuatı
Hava hukukuna giriş, uluslararası anlaşmalar, Türk sivil havacılık mevzuatı, hava taşıyıcısının sorumluluğu, havayolu taşımacılığında rekabet ve işbirliği düzenlemeleri.

AVM301 - Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri
Hava trafik hizmeti kavramı, hava trafik hizmetlerinin hava trafik yönetimi içindeki yeri, görerek uçuş kuralları (VFR), aletli uçuş kuralları (LFR), ikaz hizmeti ve ayrıntıları, uçuş bilgi hizmeti.

AVM303 - Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması

AVM306 - Yönetim için Sayısal Yöntemler
Modelleme, Elektronik Çizelge Modellemesi, Optimizasyon, Doğrusal Programlama, Tam Sayılı Programlama, Ağ Modelleri, Taşıma Problemleri, Envanter Modelleri, Kuyruk Modelleri, Tahmin Modelleri, Çok Amaçlı Karar Verme Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM307 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM309 - Havacılık Yönetimi İçin Finansal Yönetim
Hissedar değerinin maksimizisyonu, finansal tablolar, nakit akımı , rasyo analizi, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri, tahvil değerleme, hisse senedi değerleme, sermaye bütçelemesi, sermaye yatırım kararları, proje analizi, başabaş analizi, faaliyet kaldıracı.

AVM310 - Seyrüsefer Yardımcıları
Radyo dalgaları ile ilgili genel kavramlar, Seyrüsefer yardımcılarının açıklanması, Seyrüsefer yöntemleri.Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM399 - Yaz Stajı - 1
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM401 - Operasyon Yönetimi
Operasyon Yönetimine Giriş, Üretim ve Operasyon Kapsamı, Yerleşim Yeri Seçme ve Planlama, Operasyon Planlama ve Kontrol, Kalite Kontrolü ve Kalite ile Operasyonu Geliştirme İyileştirme Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM404 - Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme
Havayolu Ekonomisi, Havayolu Talep Analizi, Havayolu Filo Planlaması, Havayolu Filo Çizelgelemesi, Havayolu Filo Atması, Havayolu Operasyonları, Uçak Performansı, Uçak Performans Bilgisi ve Etkisi, Havayolu Ürün Fakrlılaştırması. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM406 - Sivil Havacılık Uygulamaları (Dönem Projesi)
Akademik araştırma planlama aşamaları, Elde edilen verilerin sınıflanması, Akademik yazım kuralları. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM407 - Hava Terminal Yönetimi
Havalimanı fiziki yapısı, havalimanı organizasyon yapısı, havalimanı emniyeti ve güvenliği, havalimanı operasyonları, havalimanı gelir yönetimi, havalimanı bütçe yönetimi, havalimanı insan kaynakları yönetimi, havalimanı havacılık dışı hizmetleri.

AVM499 - Yaz Stajı -2
Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu İşletmesi, Terminal İşletmesi, Havaalanı İşletmesi. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

Teknik Seçmeli Dersler

- Alan Seçmeli (A)

AVM416 - Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri İlişkileri Yönetimi Değer Zinciri, Müşteri İlişkileri Yönetimi için Bilgi Teknolojileri, Müşteri Portföy Analizi, Müşteri Bağlılığı, Müşteri Ağları Geliştirme ve Yönetme, Müşteri Ömür Devri Yönetimi (Müşteri Temini, Müşteri Geliştirme, Kaçan Müşterinin Geriye Kazanılması)

AVM417 - Karar Analizi
Belirsizlik Ortamında Kara Verme, Karar Problemlerinin Elemanları, Karar Probleminin Formülasyonu ve Çözümü, Duyarlılık Analizleri, Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Çok Kriterli Karar Modelleri,

AVM418 - Havacılık Ekonomisi ve Politikası
Havayolu işletmelerinin stratejik ve ekonomik model yapıları, havayolu işletmelerinin talep yapısı, havayolu ücret modelleri, kapasite ve maliyet yönetimi.

AVM419 - Ulaştırma Politikaları
Ulaştırma ve ulaştırma politikası ile ilgili temel kavramlar, ulaştırma modları, dünya ve türkiye’deki ulaştırma politikaları, ulaştırma politikalarında örnek olaylar.

AVM420 - Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, havayolu işletmelerinde SWOT analizi, havayolu taşımacılığında sistem yaklaşımı, havayolu işletmeleri ve stratejik konumlandırmaları, havayolu işletmelerinde strateji geliştirme süreci, havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin uçuş ağ yapısı, havayolu işletmelerinin çevre analizi, havayolu işletmelerinin maliyet yapısı, küresel havayolu işletmesi kavramı, havayolu işbirlikleri.

AVM421 - Havacılık Bakım Yönetimi
Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar, havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler, havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler, temel bakım yöntemleri, temel bakım programının geliştirilmesi, tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi, havaaracı bakım maliyetleri.

AVM422 - Servis Sistemleri Yönetimi
Servis Sistemlerine Giriş, Servis Sistemlerinin Oluşturulması, Servis Sistemlerinin Yürütülmesi, Servis Sistemlerinin Yürütülmesine İlişkin Kullanılan Teknikler, Modeller ve Yöntemler

AVM423 - Havacılıkta Gelir Yönetimi
Havayolu Rezervasyonları ve Ürün Geliştirme, Yolcu Talep Tahmini, Fiyatlandırma, Rezervasyon Sınıfı Belirleme, Koltuk Envanter Kontrolü, Çizelgeleme, Kapasite Planlama, Gelir Yönetimi Organizasyonları

AVM424 - Proje Yönetimi
Proje Yönetiminin Safhaları, Proje Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Personel Görevlendirme, Çizelgeleme, İzleme Değerlendirme ve Kontrol), Proje Yönetim Teknikleri, Proje Yönetim Araçlari, Projelerin Maliyet Kontrolü, Zaman ve Kaynak Planlaması, Risk Yönetimi

AVM425 - Hava Kargo Yönetimi
Hava kargo kavramı, Hava kargo pazarında yer alan işletmelerin sınıflandırılması, Hava kargo pazarının geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirilmesi.

AVM426 - Yönetim Bilgi Sistemleri
Organizasyonlar, Yönetim ve Ağ Yapısındaki Kuruluşlar, Bilgi Teknolojileri Altyapısı, Dijital Çağa Yönelik Ana Sistem Uygulamaları, Bilgi Sistemlerini Kurma ve Geliştirme

AVM427 - Havaalanı Master Planlaması
Havaalanı stratejik planlaması, talep tahmini, terminal kapasite yönetimi, hava tarafı kapasite planlama ve yönetimi, yolcu terminal tasarım ve kapasite yönetimi, havaalanı operasyon destek ve güvenlik sistemleri, kolaylaştırma ve güvenlik, yolcu bagaj sistemleri.

AVM428 - Havacılıkta Risk Yönetimi
Havacılıkta Risk Yönetiminin Temel Hususları ve Sınırlamaları, Havacılık Risk Yönetiminin Teorik Altyapısı, Havacılıkta Risk Yönetimi Pratikleri, Havacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları ve Optimizasyonu

AVM429 - Kalite Yönetim Sistemleri
Kaliteye Giriş, Yalın İşletme , Altı Sigma, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Değişkenler için Kontrol Grafikleri, Nitelik/Özellikler için Kontrol Grafikleri, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlilik, Yönetim ve Planlama Araçları, Deneysel Tasarım

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

ENG301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Bu ders seçmeli bir derstir. Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST221 - Uygarlık Tarihi
Kültür, uygarlık, insanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik devirden Tarihi devirlere) eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, felsefi, teknolojik, kültürel başarılar, buluşlar ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH102 - İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz
Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Uç-değerler. ●Önkoşul:Math101

MATH291 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, erkezi Eğilim ve dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II