Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

APM 209 - İşletme İçin Hava Aracının Temelleri

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal,Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konsept ve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA,Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığı: Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları

AVM102 - Hava Taşımacılığı
Hava Taşımacılığı Endüstrisi, Hava Taşımacılığı Organizasyonları, Hava Taşımacılığı Kuralları, Havayolu Yolcu Pazarlaması, Havayolu Fiyatlaması, Hava Kargo, Filo Planlaması, Havayolu İş İlişkileri

AVM201 - Havaalanı ve Havaalanı Donanımı
Havalimanları, Havalimanı Sistemleri, Havalimanı Bileşenleri, Havalimanı Organizasyonu, Havalimanlarında Operasyonel ve Finansal Yönetim, Havalimanı Kamu İdaresi

AVM202 - Havayolu Yönetimi
Havayolu Planlama Süreçleri, Havayolu Ekonomisi, Havayolunda Operasyonel Maliyetler ve Verimlilik, Havayolu Çizelgelemesi, Filo, Havayolu Gelir Yönetimi, Havayolunda Fiyatlama Yapıları ve Stratejileri

AVM204 - Havacılık Emniyeti
Havacılık Güvenlik Sistemi Yaklaşımı, Havacılık Güvenliğine Etki Eden Faktörler, Havacılık Güvenliği Yönetim Sistemi, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi, Kalite Kontrol ve Garanti

AVM206 - Lojistik
Lojistiğin Tanımı ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, Lojistik Sistemleri Fonksiyonları, Üretim kontrol, stok, depolama, taşıma, malzeme taşıma, sipariş işleme, bilgi işleme, tedarik. Lojistik sisteminin firma çevresiyle, firmanın diğer fonksiyonlarıyla ve bir bütün olarak toplumla ilişkisi

AVM301 - Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri

AVM302 - Havacılık Güvenliği
Havaalanı terminal ve uçuş hattı tesisleri, havaalanı güvenlik sahaları, havaalanı güvenliğini etkileyen yeni gelişmeler. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM303 - Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması

AVM304 - Havacılık Mevzuatı
Hava hukukuna giriş, uluslararası anlaşmalar, Türk sivil havacılık mevzuatı, hava taşıyıcısının sorumluluğu. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM305 - Havacılık İngilizcesi

AVM306 - Yönetim için Sayısal Yöntemler
Modelleme, Elektronik Çizelge Modellemesi, Optimizasyon, Doğrusal Programlama, Tam Sayılı Programlama, Ağ Modelleri, Taşıma Problemleri, Envanter Modelleri, Kuyruk Modelleri, Tahmin Modelleri, Çok Amaçlı Karar Verme Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM307 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM308 - Meteoroloji
Atmosfer tabakaları, sıcaklık, ısı, nem, basınç ve yoğunluk kavramları, Bulutların sınıflandırılması, buzlanma, oraj ve türbülans kavramları.Dersle ilgili ayrıntılar haftalık ders ayrıntılarında verilmiştir.

AVM310 - Seyrüsefer Yardımcıları
Radyo dalgaları ile ilgili genel kavramlar, Seyrüsefer yardımcılarının açıklanması, Seyrüsefer yöntemleri.Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM399 - Yaz Stajı - 1
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM401 - Operasyon Yönetimi
Operasyon Yönetimine Giriş, Üretim ve Operasyon Kapsamı, Yerleşim Yeri Seçme ve Planlama, Operasyon Planlama ve Kontrol, Kalite Kontrolü ve Kalite ile Operasyonu Geliştirme İyileştirme Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM402 - Tehlikeli Maddeler
Tehlikeli maddelerle ilgili temel kavramlar, Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, Acil durum bilgileri. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM403 - Ramp Hizmetleri
Yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, Dengenin önemi, Yük ve denge formunun hazırlanma şekli, Yükleme sınırlamaları.Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM404 - Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme
Havayolu Ekonomisi, Havayolu Talep Analizi, Havayolu Filo Planlaması, Havayolu Filo Çizelgelemesi, Havayolu Filo Atması, Havayolu Operasyonları, Uçak Performansı, Uçak Performans Bilgisi ve Etkisi, Havayolu Ürün Fakrlılaştırması. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

AVM405 - Yolcu Hizmetleri
Yolcu hizmetleri, Havacılık terminolojisi, Uçuş detayları, Biletleme, Check-in çeşitleri. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM406 - Sivil Havacılık Uygulamaları (Dönem Projesi)
Akademik araştırma planlama aşamaları, Elde edilen verilerin sınıflanması, Akademik yazım kuralları. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.

AVM499 - Yaz Stajı -2
Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu İşletmesi, Terminal İşletmesi, Havaalanı İşletmesi. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

MGMT 301 - Pazarlama Yönetimi I
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MGMT 319 - Finansal Yönetim I
Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.

MGMT 401 - Yönetim Muhasebesi
Maliyet bulma, bütçeleme, maliyet, miktar kar analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve temel muhasebe kavramları

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknik Seçmeli Dersler

- Teknik Seçmeli

AVM416 - Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri İlişkileri Yönetimi Değer Zinciri, Müşteri İlişkileri Yönetimi için Bilgi Teknolojileri, Müşteri Portföy Analizi, Müşteri Bağlılığı, Müşteri Ağları Geliştirme ve Yönetme, Müşteri Ömür Devri Yönetimi (Müşteri Temini, Müşteri Geliştirme, Kaçan Müşterinin Geriye Kazanılması)

AVM417 - Karar Analizi
Belirsizlik Ortamında Kara Verme, Karar Problemlerinin Elemanları, Karar Probleminin Formülasyonu ve Çözümü, Duyarlılık Analizleri, Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Çok Kriterli Karar Modelleri,

AVM418 - Havacılık Ekonomisi ve Politikası
Havayolu işletmelerinin stratejik ve ekonomik model yapıları, havayolu işletmelerinin talep yapısı, havayolu ücret modelleri, kapasite ve maliyet yönetimi.

AVM419 - Ulaştırma Politikaları
Ulaştırma ve ulaştırma politikası ile ilgili temel kavramlar, ulaştırma modları, dünya ve türkiye’deki ulaştırma politikaları, ulaştırma politikalarında örnek olaylar.

AVM420 - Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, havayolu işletmelerinde SWOT analizi, havayolu taşımacılığında sistem yaklaşımı, havayolu işletmeleri ve stratejik konumlandırmaları, havayolu işletmelerinde strateji geliştirme süreci, havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin uçuş ağ yapısı, havayolu işletmelerinin çevre analizi, havayolu işletmelerinin maliyet yapısı, küresel havayolu işletmesi kavramı, havayolu işbirlikleri.

AVM421 - Havacılık Bakım Yönetimi
Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar, havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler, havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler, temel bakım yöntemleri, temel bakım programının geliştirilmesi, tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi, havaaracı bakım maliyetleri.

AVM422 - Servis Sistemleri Yönetimi
Servis Sistemlerine Giriş, Servis Sistemlerinin Oluşturulması, Servis Sistemlerinin Yürütülmesi, Servis Sistemlerinin Yürütülmesine İlişkin Kullanılan Teknikler, Modeller ve Yöntemler

AVM423 - Havacılıkta Gelir Yönetimi
Havayolu Rezervasyonları ve Ürün Geliştirme, Yolcu Talep Tahmini, Fiyatlandırma, Rezervasyon Sınıfı Belirleme, Koltuk Envanter Kontrolü, Çizelgeleme, Kapasite Planlama, Gelir Yönetimi Organizasyonları

AVM424 - Proje Yönetimi
Proje Yönetiminin Safhaları, Proje Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Personel Görevlendirme, Çizelgeleme, İzleme Değerlendirme ve Kontrol), Proje Yönetim Teknikleri, Proje Yönetim Araçlari, Projelerin Maliyet Kontrolü, Zaman ve Kaynak Planlaması, Risk Yönetimi

AVM425 - Hava Kargo Yönetimi
Hava kargo kavramı, Hava kargo pazarında yer alan işletmelerin sınıflandırılması, Hava kargo pazarının geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirilmesi.

AVM426 - Yönetim Bilgi Sistemleri
Organizasyonlar, Yönetim ve Ağ Yapısındaki Kuruluşlar, Bilgi Teknolojileri Altyapısı, Dijital Çağa Yönelik Ana Sistem Uygulamaları, Bilgi Sistemlerini Kurma ve Geliştirme

AVM427 - Havaalanı Master Planlaması
Havaalanı stratejik planlaması, talep tahmini, terminal kapasite yönetimi, hava tarafı kapasite planlama ve yönetimi, yolcu terminal tasarım ve kapasite yönetimi, havaalanı operasyon destek ve güvenlik sistemleri, kolaylaştırma ve güvenlik, yolcu bagaj sistemleri.

AVM428 - Havacılıkta Risk Yönetimi
Havacılıkta Risk Yönetiminin Temel Hususları ve Sınırlamaları, Havacılık Risk Yönetiminin Teorik Altyapısı, Havacılıkta Risk Yönetimi Pratikleri, Havacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları ve Optimizasyonu

AVM429 - Kalite Yönetim Sistemleri
Kaliteye Giriş, Yalın İşletme , Altı Sigma, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Değişkenler için Kontrol Grafikleri, Nitelik/Özellikler için Kontrol Grafikleri, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlilik, Yönetim ve Planlama Araçları, Deneysel Tasarım

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; bilgisayar ağları ve iletişim; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

CMPE104 - Bilgisayarlar ve Bilgi Sistemleri
Hesap tablolarına giriş: bir hesap tablosu yaratmak ve biçimlemek; formüller ve fonksiyonlar; grafikler ve çizelgeler; ?eğer-ise? analizi; veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine genel bir bakış; ilişkisel veri modeli; veritabanı nesneleri: tablolar, sorgulamalar, formlar ve raporlar; veriyi saklamak, sıralamak ve düzenlemek; veritabanı tablo

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH102 - İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz
Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Uç-değerler. ●Önkoşul:Math101

MGMT 111 - İşletmeye Giriş I
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

MGMT 112 - İşletmeye Giriş II
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

MGMT 203 - Muhasebe İlkeleri I
Muhasebe kavramı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, Hesap kavramı ve kayıtlama süreci, Bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

MGMT 204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

MGMT 206 - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

MGMT 213 - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

STAT201 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, erkezi Eğilim ve dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.