Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları

Ders Adı: Kalite Yönetim Sistemleri
Kod: AVM429
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı kalite yönetimi alanında yasa, ilke ve olayların anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca kalite yönetimi alanında teorik bilgi ve becerilerin edinilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Kaliteye Giriş, Yalın İşletme , Altı Sigma, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Değişkenler için Kontrol Grafikleri, Nitelik/Özellikler için Kontrol Grafikleri, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlilik, Yönetim ve Planlama Araçları, Deneysel Tasarım
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5