Havacılıkta Risk Yönetimi (AVM428) Ders Detayları

Ders Adı: Havacılıkta Risk Yönetimi
Kod: AVM428
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, havacılık iş ortamında ve havacılık camiasında karşılaşılacak risklerin değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve transfer edilmesi amacı ile yapılacak çalışmaları gözden geçirecektir. Dersin amacı öğrencilerin risk yönetim prensiplerini öğrenmeleri ve uygulamalarıdır. Öğrencilere ders sürecince havacılık ortamında, risk yönetim programlarının uygulanmasına yönelik zorlukları, bu amaçla kullanılacak model metodoloji, yöntem ve araçları ve gerekli olan süreçlerin nasıl tasarlanacağının öğretilmesi planlanmıştır. Havacılık risk yönetim sürecinde risklere ilişkin potansiyel maliyetlerin, risklerin yaratacakları finansal kayıpların, riskleri ortadan kaldıracak çeşitli stratejilerin belirlenmesi, tartışılması ve amaca uygun olanın seçilmesi, uygulanması, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konularda ders bünyesinde yer alacaktır.
İçerik: Havacılıkta Risk Yönetiminin Temel Hususları ve Sınırlamaları, Havacılık Risk Yönetiminin Teorik Altyapısı, Havacılıkta Risk Yönetimi Pratikleri, Havacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları ve Optimizasyonu
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5