Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetim Bilgi Sistemleri
Kod: AVM426
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, işte kullanılan ve önemli bir kaynak olan bilgi yönetimi ve bilgi yönetimine ilişkin ortaya çıkan hususları adreslemektedir. Öğrenciler kişisel bilgisayarlara bağlı olarak ortaya çıkacak mevcut yönetsel ve teknik problemler ile ağ ve telekomünikasyon teknolojilerinden kaynaklanacak problem alanlarını anlayabilecektir. Organizasyon bünyelerinde farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan bilgi sistemlerinin farklarını algılayabilecek, rekabeti sağlamak üzere yeniden yapılanma sürecinde bilginin rolünü öğrenecektir. Bilginin kullanımına yönelik etik ve güvenlik konuları da ayrıca ders kapsamında ele alınacaktır.
İçerik: Organizasyonlar, Yönetim ve Ağ Yapısındaki Kuruluşlar, Bilgi Teknolojileri Altyapısı, Dijital Çağa Yönelik Ana Sistem Uygulamaları, Bilgi Sistemlerini Kurma ve Geliştirme
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5