Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları

Ders Adı: Proje Yönetimi
Kod: AVM424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilere, projelere daha etkin ve verimli bir şekilde başlamak, geliştirme, tamamlamak ve uygulamak amacı ile kullanılacak teknikleri tanıtmaktadır. Öğrenciler dersin sonunda sistematik bir bakış açısı ile projelerin planlanması, performansının ölçümlenmesi ve kontrolünü gerçekleştireceklerdir. Öğrenciler proje yönetiminde liderlik tipinin ne kadar önemli olduğunu ve tim grup çalışmasının önemini dersi tamamladıklarında öğreneceklerdir. Öğrenciler hangi fikirlerin ürüne veya hizmete dönüşeceği konusunda ayrım yapabileceklerdir. Proje yönetiminde tim çalışmasının gerekliliği ve önemi de ders kapsamı içinde yer alacaktır.
İçerik: Proje Yönetiminin Safhaları, Proje Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Personel Görevlendirme, Çizelgeleme, İzleme Değerlendirme ve Kontrol), Proje Yönetim Teknikleri, Proje Yönetim Araçlari, Projelerin Maliyet Kontrolü, Zaman ve Kaynak Planlaması, Risk Yönetimi
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5