Havacılıkta Gelir Yönetimi (AVM423) Ders Detayları

Ders Adı: Havacılıkta Gelir Yönetimi
Kod: AVM423
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, ekonomi odaklı havayolu yönetimi karar süreçleri ve bu süreçlerin operasyonel planlama yapan model ve karar destek sistemleri ile ilişkisi üzerinde bir bilgilendirme yapmaktadır. Talep tahmini, fiyatlandırma, maliyet tahmini, havayolu pazarı ve ağına yapılacak muhtemel arzların tahmini ile ilgili ekonomik modellerin uygulaması ders kapsamında ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrenci, filo planlama, rota planlama, çizelgeleme, fiyatlandırma ve gelir yönetimi konularında mevcut uygulamaların neler olduğu öğrenmektedir. Gelir yönetimi temelde, karın maksimize edilmesi için çeşitli satış kanallarını esas alarak firmanın fiyatlarını nasıl güncel halde tutması gerekliliği esasına dayanmaktadır. Bu derste rekabet edilen çevre esas alınarak, havayolu yönetimi bileşenleri ile karlılık arasındaki etkileşim gelir yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir.
İçerik: Havayolu Rezervasyonları ve Ürün Geliştirme, Yolcu Talep Tahmini, Fiyatlandırma, Rezervasyon Sınıfı Belirleme, Koltuk Envanter Kontrolü, Çizelgeleme, Kapasite Planlama, Gelir Yönetimi Organizasyonları
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5