Servis Sistemleri Yönetimi (AVM422) Ders Detayları

Ders Adı: Servis Sistemleri Yönetimi
Kod: AVM422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin başarılı bir şekilde tamamlanması neticesinde, öğrenciler servis sistemlerinin etkin olarak nasıl ve ne şekilde yönetilmesi gerektiğini öğrenecektir. Öğrenciler, servis sistemleri problemlerine nasıl yaklaşılacağına yönelik bilgiler edinecektirler. Bu alanda öğrenciler meydana gelecek problemlerin anlaşılması, analiz edilmesi ve etkili ve etkin bir şekilde çözümüne ilişkin bilgi temin edecektir. Bunların ötesinde operasyonel faaliyetler, strateji, bilgi teknolojileri ve pazarlama konularının servis sistemlerine aktarılması konusunda bilgi sahibi olacaktır.
İçerik: Servis Sistemlerine Giriş, Servis Sistemlerinin Oluşturulması, Servis Sistemlerinin Yürütülmesi, Servis Sistemlerinin Yürütülmesine İlişkin Kullanılan Teknikler, Modeller ve Yöntemler
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5