Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim (AVM420) Ders Detayları

Ders Adı: Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim
Kod: AVM420
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yönetime ilişkin temel kavramların açıklanması, Havayolu taşımacılığı hizmetine ve havayolu işletmelerine ilişkin temel kavramların açıklanması, Küresel havayolu işletmesi kavramının ve havayolu işbirliklerinin açıklanması.
İçerik: Stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, havayolu işletmelerinde SWOT analizi, havayolu taşımacılığında sistem yaklaşımı, havayolu işletmeleri ve stratejik konumlandırmaları, havayolu işletmelerinde strateji geliştirme süreci, havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin uçuş ağ yapısı, havayolu işletmelerinin çevre analizi, havayolu işletmelerinin maliyet yapısı, küresel havayolu işletmesi kavramı, havayolu işbirlikleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5