Havacılık Ekonomisi ve Politikası (AVM418) Ders Detayları

Ders Adı: Havacılık Ekonomisi ve Politikası
Kod: AVM418
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Havayolu ekonomisi, havayolu işletmelerinin uyguladığı işletme model yapılarının verilmesi, havacılık sektöründe fiyatlama ve talep yapısının öğretilmesi.
İçerik: Havayolu işletmelerinin stratejik ve ekonomik model yapıları, havayolu işletmelerinin talep yapısı, havayolu ücret modelleri, kapasite ve maliyet yönetimi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5