Karar Analizi (AVM417) Ders Detayları

Ders Adı: Karar Analizi
Kod: AVM417
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Çok amaçlı ve belirsiz ortamlarda karar vermek için gerekli karar analiz metodolojisi öğrenciler tarafından tanınacaktır. Öğrenciler bir karar problemini analiz edebilecek ve kararın elemanlarını tanımlayabilecek ve problemi formüle edecektir. Formüle edilmiş olan karar probleminin çözümünde kullanılana teknikler ve problemin çözme süreci ders kapsamında ele alınacaktır. Öğrenciler bilginin elde edilmesinin değerini karar analiz teknikleri ile tahmin edecektir. Teorik olasılık modellerinin geliştirilmesi ve uzman görüşlerinin değerlendirilmesi de ders kapsamında yer alacaktır.
İçerik: Belirsizlik Ortamında Kara Verme, Karar Problemlerinin Elemanları, Karar Probleminin Formülasyonu ve Çözümü, Duyarlılık Analizleri, Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Çok Kriterli Karar Modelleri,
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5