Müşteri İlişkileri Yönetimi (AVM416) Ders Detayları

Ders Adı: Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kod: AVM416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, teknolojiye dayalı bir iş felsefesi olarak kullanılan müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin ana kavramların öğrencilere tanıtımının yapılmasıdır. Öğrenciler bu derste müşteri ilişkileri yönetiminin ana prensiplerini anlayacak, servis sektöründe müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin çalışan bir sistematik geliştireceklerdir. Müşterinin temin edilmesi, mevcut müşterinin sürekliliğinin sağlanması ve kaçan müşterinin geri gelmesinin sağlanması için neler yapılacağı ders kapsamı içinde yer alacaktır. Öğrenciler müşteri ilişkileri yönetimi konusunda geliştirecekleri proje ile başarılı bir müşteri ilişkileri yönetimi projesi geliştirme konusunda bilgi sahibi olacaktır.
İçerik: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri İlişkileri Yönetimi Değer Zinciri, Müşteri İlişkileri Yönetimi için Bilgi Teknolojileri, Müşteri Portföy Analizi, Müşteri Bağlılığı, Müşteri Ağları Geliştirme ve Yönetme, Müşteri Ömür Devri Yönetimi (Müşteri Temini, Müşteri Geliştirme, Kaçan Müşterinin Geriye Kazanılması)
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5