Tehlikeli Maddeler (AVM402) Ders Detayları

Ders Adı: Tehlikeli Maddeler
Kod: AVM402
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tehlikeli madde düzenlemelerinin felsefesini değerlendirebilmek, tehlikeli madde düzenlemelerini açıklayabilmek, tehlikeli madde düzenlemelerini doğru biçimde uygulayabilmek.
İçerik: Tehlikeli maddelerle ilgili temel kavramlar, Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, Acil durum bilgileri. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3