Ramp Hizmetleri (AVM403) Ders Detayları

Ders Adı: Ramp Hizmetleri
Kod: AVM403
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Uçakla ilgili ağırlık ve denge kavramlarının ayrıntılı tanımlanması, ağırlık ve dengenin uçak performansına etkileri.
İçerik: Yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, Dengenin önemi, Yük ve denge formunun hazırlanma şekli, Yükleme sınırlamaları.Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4