Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları

Ders Adı: Operasyon Yönetimi
Kod: AVM401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilere mal ve hizmetlerin sunuma hazırlanması ve sunumu ile ilgili olarak yerine getirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin bir bakış açısı oluşturacaktır. Öğrenciler, mal ve hizmetler için stratejiler geliştirecektir. Müşterilerin isteklerini tanıma ve onları memnun etmek üzere gereken toplam kalite yönetimi kurallarının uygulanması öğretilecektir. Öğrenciler firmanın rekabet düzeyini artıracak şekilde en uygun yerleşim yerini seçebilecek ve buy yere ilişkin planlama yapabilecektir. Tedarik zinciri kapsamında kararların alınması, kalite, dağıtım ve yeniliğe ilişkin konularda ders kapsamında yer alacaktır. Öğrenciler rekabetçi dünyada sistemlerin yeterliliklerini koruyabilmesi için ayrıca bakım ve onarım kararlarının alınması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularını da öğrenecektir.
İçerik: Operasyon Yönetimine Giriş, Üretim ve Operasyon Kapsamı, Yerleşim Yeri Seçme ve Planlama, Operasyon Planlama ve Kontrol, Kalite Kontrolü ve Kalite ile Operasyonu Geliştirme İyileştirme Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6