Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetim için Sayısal Yöntemler
Kod: AVM306
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu kurs, öğrencilere, işle ilgili problemlerinin çözümünde karar vermek için gerekli olan bilimsel yaklaşımları öğrenmelerini sağlamaktadır. Yönetim problemlerinin sayısal analitik teknikler kullanarak çözebilmek üzere birçok model ve yaklaşımlar kursta tanıtılmaktadır. Sınırlı kaynakların en etkin bir şekilde kullanımını belirlemek ve bu süreçte elde edilecek faydanın maksimize edilmesini sağlamak üzere kullanılacak analitik modeller kurs kapsamında yer alacaktır. En iyi fabrikadan marketlere dağıtım için en iyi dağıtım güzergâhının belirlenmesi, iki şey arasında belirli sınırlamalar altında atamaların yapılması gibi örnekler kursta çözülecek bazı örnek problemlerdir. Öğrenciler öğrendikleri sayısal teknikleri yönetim problemleri üzerine uygulayacaktır. Problemlerde sınırlı kaynaklar altında en iyi çözümleri üretecek sayısal teknikler bu ders kapsamında ele alınacaktır.
İçerik: Modelleme, Elektronik Çizelge Modellemesi, Optimizasyon, Doğrusal Programlama, Tam Sayılı Programlama, Ağ Modelleri, Taşıma Problemleri, Envanter Modelleri, Kuyruk Modelleri, Tahmin Modelleri, Çok Amaçlı Karar Verme Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7