Havacılık Mevzuatı (AVM304) Ders Detayları

Ders Adı: Havacılık Mevzuatı
Kod: AVM304
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hava hukuku ile ilgili sözleşmeler ve organizasyonlar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, yolcu hakları, taşıyıcının sorumluluğu ve işleticinin sorumluluğunun anlatılması.
İçerik: Hava hukukuna giriş, uluslararası anlaşmalar, Türk sivil havacılık mevzuatı, hava taşıyıcısının sorumluluğu. Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntılarında verilmiştir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4