İnsan Kaynakları Yönetimi (AVM307) Ders Detayları

Ders Adı: İnsan Kaynakları Yönetimi
Kod: AVM307
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kursun başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla, öğrencilerin organizasyondaki İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili konuları analiz edebilme, organizasyonun ihtiyaç duyduğu alt insan kaynakları alt sistemlerin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde uygulamaya konması mümkün olacaktır. Sivil Havacılık açısından bakıldığında sektöre özel İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili konular tartışılacak ve öğretilecektir. Etkin ve etkili bir İnsan Kaynakları Yönetimi için öğrencilerin bu teknikleri başarı ile uygulayabilmesi öğretilecektir. Öğrenciler iş analizleri yapabilecek, iş görev tanım formlarını geliştirebilecek, birimsel veya kurumsal performans yönetimi, ücret yönetimi, iş değerleme ve kariyer planlama konularında uygulamalar yapabilecektir.
İçerik: Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4