Lojistik (AVM206) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistik
Kod: AVM206
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, iç ve dış lojistikle ilgili lojistik kavram ve terimleri hakkında genel bir bakış açısı sunmaktadır. Üretim ve malzeme ihtiyaç planlaması ile ilgili hesaplamalar, stok yönetimi, kapasite planlaması, tahminleme, sipariş yönetimi ve dağıtım konuları tespit edilecektir. Öğrenciler bu dersin sonunda, üretim planlama ve stok kontrolü gibi lojistikle bağlantılı iş problemlerini tanımlayabilecek formule edebilecek duruma gelebileceklerdir. Bunun yanısıra, lojistik ile ilgili sorunlara analizler ve tartışma çözümleri de ele alınacaktır.
İçerik: Lojistiğin Tanımı ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, Lojistik Sistemleri Fonksiyonları, Üretim kontrol, stok, depolama, taşıma, malzeme taşıma, sipariş işleme, bilgi işleme, tedarik. Lojistik sisteminin firma çevresiyle, firmanın diğer fonksiyonlarıyla ve bir bütün olarak toplumla ilişkisi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5