Havacılık Emniyeti (AVM204) Ders Detayları

Ders Adı: Havacılık Emniyeti
Kod: AVM204
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, etkili bir havacılık güvenliği programı uygulanabilmesi için başa çıkılması gereken psikolojik sorunlara genel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, havacılık kaynaklarının yönetimiyle ilişkili güvenlik sorunlarını tanımlayabilir yetiye sahip olacaklardır. Ayrıca, havacılık endüstrisinin uçuşla bağlantılı olmayan yönetim konseptlerini tasarlama ve öğrenme kabiliyetine sahip olacaklardır. Bunun yanısıra, kaza ve olay inceleme yapabilecek, neden olan olası faktörleri belirleyebileceklerdir.
İçerik: Havacılık Güvenlik Sistemi Yaklaşımı, Havacılık Güvenliğine Etki Eden Faktörler, Havacılık Güvenliği Yönetim Sistemi, Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi, Kalite Kontrol ve Garanti
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4