Hava Taşımacılığı (AVM102) Ders Detayları

Ders Adı: Hava Taşımacılığı
Kod: AVM102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, hava taşımacılığında stratejik, taktiksel ve operasyonel konular üzerine odaklanılmaktadır. Hava taşımacılığı endüstrisi tanımlanmaktadır. Hava taşımacılığında kural koyucular ve organizasyonlar hakkında bilgi verilmekte, havayolu yönetiminin yapısı ve ekonomisi tartışılmaktadır. Ayrıca hava taşımacılığı yönetimsel açıdan da incelenecektir.
İçerik: Hava Taşımacılığı Endüstrisi, Hava Taşımacılığı Organizasyonları, Hava Taşımacılığı Kuralları, Havayolu Yolcu Pazarlaması, Havayolu Fiyatlaması, Hava Kargo, Filo Planlaması, Havayolu İş İlişkileri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5,5